Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

KARSLIOĞLU KIRTASİYE SAN. VE TİC. A.Ş.

HİZMET ALIMLARINA YÖNELİK TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

(ŞİRKET VEYA İŞLETME SAHİBİ/İMZA YETKİLİSİ)

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, fatura, ödeme bilgileri gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin yetkililerine (örneğin şirketin imza yetkilisinin adı, soyadı, imzası gibi) ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi bilgileri (şahısın adı, soyadı, kimlik numarası, hesap bilgileri gibi) kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin ödeme gerçekleştirilmesi veya iletişim kurulması bir veri işlemedir.

KVKK’nın 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin işlenme ve kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Bizlere ileteceğiniz kişisel verilerinizi hassas bir şekilde korumaya özen göstermekteyiz.

Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

A. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

Sizlerle olan ilişkimiz sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

  • Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız, kimlik-vergi numaranız)
  • İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz)
  • Hukuki işlem bilgisi (İmzanız, kaşeniz, hizmet detaylarınız, şirket bilgileri, hukuki süreçler ile ilgili dosya bilgileri)
  • Finans bilgisi (Ödeme, proforma, fatura ve banka bilgileriniz)

 

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

 

C. Veri İşleme Amacı Tablosu

 

Faaliyet

VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

Teklif, sözleşme ve ek protokollerin imza altına alınması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fatura, makbuz vb. muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İthalat süreçlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ödeme süreçlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Aydınlatma metni, açık rıza vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarikçi kartı oluşturulması

İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

Ç. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Adı                 : Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres              : Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul

E-posta           : karslioglu@karslioglu.com.tr                   Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.