Hakkımızda

Saygıdeğer Meslektaşımız;

Ticarette uzun soluklu olmanın başlıca yolu, ticaretle uğraşan herkesin bildiği gibi, dürüst ve güvenilir olmaktır. Üretilen, satılan ürünün kaliteli olmasıdır. Hele bu müşteri potansiyeli ülkenin geleceği olan çocuklarsa kalite daha hayati bir önem taşır, taşımaktadır. Dolayısıyla hedef, çocuklarımızın ve onların ebeveynlerinin memnuniyetini sağlamaktır, öyle olmalıdır. Bu üretim-pazarlama sürecinde istikrarlı olmak, yani devamlılık da en az yukarıdakiler kadar önemlidir.

Sanayi ve ticaretle uğraşan bir kişi ya da kurumun olmazsa olmazı, kuşkusuz yukarıdaki enstrümanlardır.

Siz değerli iş ortaklarımızın da bildiği gibi, KARSLIOĞLU A.Ş. ailesi de tam bu noktadadır. Yukarıda saydığımız yolların hepsini kendisine ana yol olarak seçmiştir. İşte bu nedenledir ki, yarım asrı aşan ticari sürecini de başarısına her gün yenilerini ekleyerek sürdürmüştür.

Kuşkusuz başarıda devamlılığı yakalamak, ancak ekip ruhunu benimsemiş profesyonel kadrolarla mümkündür. İşte kurumumuzun en büyük kazancı da böyle bir kadroya sahip olmasıdır.

KARSLIOĞLU A.Ş. kuruluşundan başlayarak altmış yedi koca yılı ilkelerinden ödün vermeden tamamlamanın haklı gururu içindedir. Ürettiği ve piyasaya sürdüğü her ürününde müşterilerinin temel ihtiyaçlarından yola çıkmıştır. Gereksiz, sadece göze hitap eden ürünler yerine, eğitim ve öğretimde gereç olarak kullanılabilecek, çocuğun pedagojik gelişiminde görsel açığı kapatabilecek ürünlere yönelmiştir.

Bu ürünlerin seçiminde, çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sunmayı ön planda tutmuştur. Ona zarar verebilecek her türlü üründen uzak durmuştur. Ürünlerimizin mikrobiyolojik kirlilik ve kimyasal toksisite bakımından test edilmesini birinci ödev saymış, güvenilirliği akreditasyonlu laboratuvarlarca onaylanmayan hiçbir ürünü piyasaya sürmemiştir. Çocuklarımızın güvenle kullanabileceği sağlıklı ürünleri üretmeyi birinci görev saymıştır.

KARSLIOĞLU A.Ş. altmış yedi yıllık süreci geride bırakırken, piyasa koşullarının asla dışına çıkmamış; dürüstlüğünden ve güvenilirliğinden ödün vermemiştir. Bugün gerek çocuklarımızca seçilen bir marka olmamızı, gerekse siz değerli meslektaşlarımızla iş ortaklığımızı büyüterek sürdürebilmemizi de bu ilkemize borçluyuz.

Saygıdeğer Meslektaşımız; 

KARSLIOĞLU A.Ş. işte bu ilke ve duyarlılığıyla, sizlerle omuz omuza bugünlere geldi. Bundan sonra da siz değerli iş ortaklarının verdiği özgüvenle ileriye daha sağlam adımlarla ilerlemek istemektedir. Bugünden daha başarılı, daha güvenilir, daha güzel nice yıllara ulaşmak dileğiyle...

Saygılarımızla.

KARSLIOĞLU A.Ş.