Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

KARSLIOĞLU KIRTASİYE SAN. VE TİC. A.Ş.

HİZMET ALIMLARINA YÖNELİK TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, fatura, ödeme bilgileri gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin çalışanlarına ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi çalışanlarının bilgileri kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin iletişim kurulması bir veri işlemedir.

KVKK’nın 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin işlenme ve kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Bizlere ileteceğiniz kişisel verilerinizi hassas bir şekilde korumaya özen göstermekteyiz.

Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

A. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

Sizlerle olan ilişkimiz sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

  • Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız)
  • İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)
  • Özlük bilgisi (Şirket bilgisi)

 

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

  • İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), özlük bilginiz (şirket bilgisi) ve belirtmiş olduğunuz diğer bilgileriniz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden veya şirket yetkilinizden fiziki, sözlü veya telefon aracılığıyla (otomatik olmayan yollarla) ya da elektronik posta aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri sizlerle iletişim kurmanızı istediğiniz e-posta kanalı haricinde herhangi bir yere aktarmamaktayız. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi m. 5/2-e ve f kapsamında işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabi bir durumdur. Gmail, Hotmail, Yandex, Outlook, Whatsapp vb. uygulamalar yurt dışı sunucularında çalışması nedeniyle bu uygulamalar üzerinden iletişim kurulması veya yurt dışında bulunmanız durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Bu nedenle, belirtilen uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışında buluyorsanız sizlerle iletişim kurabilmemiz için açık rızanızı bizlere bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışından bizlerle iletişim kurmanız halinde açık rızanızın bulunduğu anlaşılır (örneğin yurt dışı sunuculu e-posta adresinden bize e-posta göndermeniz halinde). Belirtmek isteriz ki, şirketimizin e-posta sunucuları Türkiye’de konumlandırılmıştır.
  • Aydınlatma metni vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız) ve hukuki işlem bilginiz (imzanız) işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) veya e-posta kanalıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgilerinizi m. 5/2-ç, e ve f kapsamında işlemekteyiz.
  • Tedarikçi kartı oluşturulması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), özlük bilginiz (şirket bilgisi) işlenecektir. Bu bilgileri kurum kaynaklarından elde etmekteyiz. Bu bilgileri iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla özel hukuk tüzel kişisine (muhasebe ve iş sürekliliğinin sağlanması konusunda destek aldığımız yazılıma) aktarmaktayız. Bu bilgilerinizi m. 5/2-f kapsamında işlemekteyiz.
  • Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi halinde (örneğin dava açılması, hukuki işlemlerle ilgili savunma yapılması gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme ve yetkili kurumlar, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat) aktarılabilir.

 

C. Veri İşleme Amacı Tablosu

 

Faaliyet

VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Aydınlatma metni, açık rıza vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Tedarikçi kartı oluşturulması

İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

Ç. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Adı                 : Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres              : Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul

E-posta           : karslioglu@karslioglu.com.tr                  

 

                                                           Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.

​​​​​​​